23.06.2011

Talonrakennusalan palkankorotukset

Vuoden 2011 palkkoja korotetaan sen palkan­maksukauden alusta, joka alkaa 10.3.2011 tai välittömästi sen jälkeen. Yleiskorotus on 2,55 %.

Yleiskorotus maksetaan kaikille työntekijöille. Yleiskorotus lasketaan työntekijän työkohtaisesta palkasta. Työkohtainen palkka koostuu työntekijän palkkaryhmittelyyn perustuvasta tuntipalkasta, henkilökohtaisesta palkanosasta ja työkohtaisesta lisästä. Yleiskorotus kasvattaa työntekijän henkilökohtaista palkanosaa.

(Lähde: Rakennusliitto ry).