18.01.2012

Rakennusmiehille pakollinen veronumero

Tulevaisuudessa jokainen yhteiselle rakennustyömaalle tuleva rakennusmies liitetään Verohallinnon rekisteriin jo ennen työnteon alkua.

Eduskunta oli yksimielinen päättäessään laista, jonka mukaan jokainen yhteiselle rakennustyömaalle tuleva liitetään Verohallinnon rekisteriin ennen työnteon alkua.

Kuvallinen tunnistekortti on pakollinen jo nyt. Vastedes rakennuttajalla, pääurakoitsijalla ja työnantajalla on lisäksi velvollisuus huolehtia, että kortissa  on myös veronumero.

Verohallinnolle tulee velvollisuus perustaa rakennusalan veronumerorekisteri. Tarkoitus on perustaa myös avoin palvelu rekisteritietojen tarkistamiseksi.

Lakimuutokset tulevat voimaan  joulukuun  puolivälissä.

 

Lähde: http://www.hs.fi/politiikka/Rakennusmiehille+pakollinen+veronumero/a1305549448946