11.03.2014

UUSI TIEDONANTOVELVOLLISUUS URAKOISTA JA TYÖNTEKIJÖISTÄ ALKAA 1.7.2014!

Rakentamiseen liittyvä uusi tiedonantovelvollisuus alkaa 1.7.2014. Huomattavaa on, että uusi velvollisuus koskee kaikkia yrityksiä ja muita yhteisöjä toimialasta riippumatta sekä kuntia ja valtiota, kun ne teettävät rakentamis- ja kunnossapitotöitä. Rakennustyömaalla tapahtuvan rakennustoiminnan ja työntekijätietojen lisäksi myös luonnolliset henkilöt ovat rakennuttajina ilmoitusvelvollisia, jos rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Rakentamistyön tilaajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoja Verohallinnolle rakentamiseen liittyvistä urakoista ja urakoitsijoista sekä yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalla velvollisuus ilmoittaa tietoja rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä.